9.07.2010 г.

София 1910, част 5


Последните 5 снимки от изключителния "Албумъ отъ София":

Народния театър

Шарения мост и ул. Мария Луиза

Военното училище


Орловия мост и булевард Цар Освободител

Славянска беседа (собствено здание)

Вижте също: Част 1част 2част 3част 4