20.06.2011 г.

Изрезки от миналото, част 2Като продължение на прегледа на печата ще хвърлим поглед към няколко кратки информативни статии, поместени във вестниците „Стопанска България”, „Отечество” и „Пряпорец” – броеве от средата и края на 30-те години на XX век, и началото на 40-те.

Всички те разглеждат редица обществени сгради, сред които по-любопитни са първото здание на мястото на Народния театър, керамичното училище в София, почивната станция на Учителската взаимоосигурителна каса в Банкя, както и сградата на Ючбунарската банка, която е запазена и досега.

Накрая ще завършим прегледа с най-голямата новина в София „днес”!

Любомир Иванов

60 години от освобождението на столицата

За хотел "България"

За Банята и техническото училище

За Работническата болница и Министерството на народното стопанство

Ветеринарно-медицинският факултет

За Държавното керамично училище

Летовището на Учителската каса в Банкя

Предшественикът на Народния театър

Ючбунарската популярна банка

Подарено здание на Съюза на запасните офицери на Раковска 100

Последни новини за сладкарница "Охрид"

Част 1 тук