13.06.2011 г.

Проектът на Софийската окръжна палатаПрез 1912 г. арх. Никола Лазаров печели конкурса за изграждането на здание на Окръжна палата в София. Войните за национално обединение забавят строежа и постройката е завършена едва през 1927 г., а в наши дни в нея се намира Министерство на земеделието. Днес поместваме плановете на сградата, както и кратък коментар от тогавашната преса. 

През настоящата юбилейна за България година ще се положи основния камък на първата обществена монументална сграда в столицата — Софийската Окр. Палата. Тая величава сграда ще се строи от Соф. Окр. Съвет и ще обема повече от 230 стаи и салони, в които ще се поместят всичките окръжни учреждения. Стойността на постройката, която захваща около 2400 кв. м. ще излезе на около 1,500,000 лева. Видният столичен архитект г-н Н. Лазаров, който получи за тоя си проект първата премия на недавно станалия международен конкурс, е натоварен с рьководението на работите по изпълнението на постройката и по настоящем приготовлява потребните строителни чертежи.


Главната фасада

Детайли от главната фасада

Разрез през вестибюла и почетната стълба