16.06.2011 г.

София преди и сега: Залата на Народния театърСалонът, фотографиран скоро след откриването на театъра

Залата днес, 2011 г.