7.06.2011 г.

Итало-българската търговска банкаСградата на Итало-българската търговска банка на ул. Леге 12,
началото на 30-те години

Приемният салон на банката

Поглед в противоположната посока

В наши дни сградата все още съществува, но надстроена с три етажа