15.06.2011 г.

Изрезки от миналотоПрез 30-те години на XX-ти век обществените нагласи и виждания за развитието и визията на София търпят значителни промени под влияние на модерните тогава стилове в архитектурата, идващи като течения от Германия, Франция и Италия.

Предлагаме ви поредица изрезки от броеве на вестник „Стопанска България” в годините между 1935 и 1938, издаван в София и определящ себе си като „независим вестник за стопанско преуспяване”. Редакцията му се е помещавала на ул. „11-ти август” No.20, а печатът се е извършвал в печатница на ул. „Веслец” No.3.

Дали казаното в изрезките е лично мнение на съставителите на това издание или пряко е отразявало споменатите по-горе всеобщи нагласи? Коментарите за това как едните сгради са монументални и грандиозни, а другите - незначителни, губещи се или загрозяващи квартала, като че ли днес някак ни оставят в недоумение.

Но нека дадем думата на авторите. А после може би и на вас.

Любомир Иванов

За Министерство на земеделието и Държавната печатница

За Българска търговска банка

За Столичната община

За Учителската каса на пл. Славейков

За Двореца

За джамията

За улица Търговска

За хотел "Кооп"

За стара и нова София