20.05.2016 г.

Новата загадка


Приятели, помогнете ни да установим точното място на снимката.13.05.2016 г.

Новата загадка


Днес ще се включим в една "трудова седмица", провела се през април 1923 г. Къде се намираме?