30.05.2015 г.

Първата изложба на бебета у нас


Списание "Нива", 18.06.1931 г.


ПЪРВАТА ИЗЛОЖБА НА БЕБЕТА У НАС

Салоните на Градското казино в столицата се изпълниха от майки със своите пеленачета, донесени тука на изложба. След различните изложби и устроени конкурси за красота, най-мил и най-трогателен е този конкурс от невинните едногодишни създания — сладките грижи на майката и скритите тръпки на бащата.

Вместо оркестър тук извиваха и огласяваха салона пискливите бебешки гласчета. Наистина плачът преобладаваше в задухата на салона, изпълнен от разни хора в тоя юнски следобед, но сладките усмивки, живите очички, създаваха една особена наслада.

А майките, за които всяко нейно дете е очарователна красота и надежда, ревностно усмиряваха с люшкане и залъгвания тия неспокойни душички, жадни за мляко, укрепителен сън и забавни играчки.

Идеята на дружеството „Майчина грижа“, щото с тая бебешка изложба да се отреди като бебешки празник първата седмица на месец юний, е една осмислена и хубава идея, която трябва да намери широко разпространение по села и градове у нас, за да се видят издънките на нашия живот — надеждата на утрешния ден.

Дружеството „Майчина грижа“, което подържа 5-та съвещателна станция и виновник за създаване на районните санитарни станции, заслужава истинска похвала за своята неуморна дейност. В едно кратко време тези здравни станции са направили много за запълване нуждите на една масова и жизнена необходимост. Само по тоя път те сполучиха да разбулят голяма част от онова невежество в което тънеше градската майка и продължава да тъне майката в селото.

Първата бебешка изложба е демонстрация пред публиката за постигнатите резултати от едно правилно отглеждане на бебетата. Присъствието на представители от двореца, от някои чужди легации, лекари и общественици говори за значението и сериозността на едно дело, което заслужава широка подкрепа от всички среди.

Грешките при всяка първа по рода си изложба, разбира се, с течение на времето ще се изправят. Всичко трябва да бъде така, че да се избягват продължителни сказки, наредба, избор. Малките бебета, колкото и бодри, скоро се изморяват от многото нови впечатления за тях...

Но ето, започна избора на бебета за тритех премии. Около петдесет най-различни бебета — от 3 месеца до 1 година — руси, чернооки, кестеняви, със свити или широко опулени очички — живи кукли, стоят в скутите на своите блажено усмихнати майки, с окачени картони върху ръкавите в които е указано определения им номер, възрастта на бебето и неговата тяжест. По-нататък изборът за премиране на бебетата е предоставен на гласуване от публиката. Това е грешка. Трябва да има избрано жури за раздаване на премиите и то да се състои от лекари, художници и майки — членове от дружеството. Така в изборът ще се слее здравотата, красотата и подходящето хигиенично облекло на бебето.

При все това изборът при тая изложба беше сполучлив. Първа премия получи бебето Георги Димитров, I год., 13 кгр. тяжест, от майка на 11 деца, от които 6 живи, а баща — работник, сега без работа. Това бебе едро и здраво, със сериозен поглед, привличаше вниманието на всички. Майката ходи да работи из чужди къщи за да помага в издръжката на голямото семейство. Някога преди да се омъжи, тя е била служаща в едно немско семейство и вероятно от там е научила много за начина на отглеждане бебета.

Втората премия получи бебето Григор Кр. Спиридонов — 11 мес. 10.840 кгр. Първо дете на млади родители — истинска голяма кукла, със сини очи и къдрави руси коси.

Трета премия получи бебето Димитър Карагьозов — 8 мес., 9.220 кгр. — първо дете на родители.

На бебетата получили премии се дадоха скромни подаръци, а на всички други се раздадоха по една чаша и лъжичка.

Премираните бебета, получили 1-ва и 2-ра премии.

Нека нашето общество погледне с по-голяма вяра и заинтересованост на тия здравни бебешки изложби. Там всеки ще види как свежи и хубави могат да бъдат всички бебета които грижливо се отглеждат от просветени майки. Бебетата сс като нежни цветя — за тях е необходим въздух, слънце и здрава храна.

И всяка млада майка може да почерпи знания от тия здравни изложби, бъдеща поука, а всички други хора — една истинска радост сред тая вълшебна градина на живота.

Нелла Сливополска


29.05.2015 г.

Новата загадка


Какво и къде се открива днес?25.05.2015 г.

Снимка на седмица: Арката за кайзер Вилхелм IIТържествената арка, издигната на Лъвов мост по случай посещението на германския кайзер Вилхелм II в София през октомври 1917 г. На това място столичният кмет ще приветства висопоставения гост.

Детайл от арката


22.05.2015 г.

Новата загадка


И така, кое е мястото на днешната снимка?18.05.2015 г.

Какво яде, пие и пуши София (1930 г.)


Списание "Нива", 13.12.1930 г.

Какво яде, пие и пуши София

Освен хляб и вода, за които се спряхме в миналите броеве със социална статия, София консумира и огромно количество други продукти.

Нека поговорим за хляба и водата:

Хляб — 180.000 кгр. дневно.

Вода — 9.000.000 куб. м. годишно.

Да видим другите продукти:

Колко месо мислите, консумира вегетарианска София — вегетарианска, ако се съди по 20-те й вегетариянски гостилници. Само... 11.134.734 кгр. годишно, добивани от 443.097 глави добитък. Или дневно София изяжда около 50.000 кгр. месо. При население от около 250.000 души, на глава се пада една пета от килограма или — на 5 души 1 кгр. Като се има, обаче, предвид цената на месото, по-вероятното е, че двама ядат единия килограм, а другите трима ги гледат.

Без да сме вегетариянци, трябва да признаем, че месото носи големи опасности. Не се присъединяваме към тезата изобщо, по принцип — против месото. Не — а взимаме само данните, които говорят за недоброкачествеността му. Така, за една година бива конфискувано средно 80,000 кгр. месо, като недоброкачествено!

Колко стомаси може да развали тази огромна маса месо, ако ветеринарните власти не си отварят очите?! И сигурни ли сме, че напълно си ги отварят?! После, сигурни ли сме, че това месо, или част от него, не излиза на пазаря по някакъв мистериозен начин?!

Но щом стана дума за развалени продукти, нека споменем и за други освен месото — които са били изложени по витрините — готови за нашите стомаси и само поради намесата на властта — унищожени. За една година ветеринарната власт е унищожила само в Халите: 620 кгр. риба, 2044 кгр. хайвер, 135 птици, с хиляди кгр. масло, мас, лой и др. т.

Но да видим, какво количество здрави продукти консумира София. Мляко — 9.500.000 литри годишно или около 30.000 литри дневно. При едно население от 250.000 жители, 30.000 литри мляко не са много. Според една неофициална статистика, едва една трета от децата закусват с мляко. И един куриоз: Имало дами, които си правили млечни бани, като купували всеки ден по 20 литри мляко. Наистина, какво са някакви 200 лева на ден, щом е въпросът за красота?

Млякото на софиянци се внася всеки ден от 1060 селяни и селянки. Добива се от 3.658 крави, 30.231 овци, 723 биволици или всичко от 34.612 глави доен добитък, който всеки ден най-грижливо изпълнява длъжността си към София. Не минава, разбира се, без конфискации: Само за една година са били конфискувани 6.250 литри мляко. За това съвсем не са виновни кравите и овците, а алчността на млекарите.

Видяхме колко вода пие София. Искате ли да знаете и колко вино пие? Без докачение, почти колкото млякото, или около — 25.000 литри. А ако искате да го пресметнем в пари — София дава дневно 500.000 лева, за да си размътва главата. Прибавим ли ракията, бирата и ликьорите, общото количество на които се движи към 3.000 литри — имаме една доста ясна картина. Обаче, ако разхвърлихме млякото, месото и др. на глава, не можем да кажем същото и за виното. Защото има хора, които не пият ни капка, като техния дял го изпиват други които пият по цели литри.

Вино без цигара не върви. Колко се пуши, прочее, ще ви отговорим приблизително. Дневно в София се изпушват около 50.000 кутии цигари или 1 милион къса цигари. Като се има предвид, че една цигара е дълга 7 см., излиза, че София изпушва всеки ден една цигара, дълга 70 километра. В това дело напоследък голямо участие взема и нежния пол. 

Рад


15.05.2015 г.

Новата загадка


Познавате ли стара София? Къде е направена снимката?13.05.2015 г.

Снимка на седмицата


Днешният рядък кадър е запечатал последствията от пожар, изпепелил залата на Народното събрание. За съжаление не успяхме да открием повече за това събитие. Годината вероятно е 1930-та.

Пожарът в Народното събрание, причинен от съединение на електрически жици и потушен бързо от пожарната команда


11.05.2015 г.

Един български небостъргач


Списание "Нива", бр. 17, 1930 г.


Новият собствен дом на българските инженери и архитекти

В центъра на столицата, между големите монументални сгради, изпъкна новото здание — дом на Българското инженерно-архитектно дружество. Зданието е вече привършено и на 23 февруарий сутринта, в 10 и половина часа, ще стане тържественото му откриване. След обед ще се открие в него XI конгрес на дружеството на инженерите и архитектите, а вечерта ще се състои неговият бал, който, изглежда, ще бъде един от най-блестящите.

Зданието е строено чрез конкурс между около 30 архитектурни бюра. Конкурсът е бил спечелен от архитектурното бюро Горанов—Русев. Строежът на зданието е започнат с три милиона лева, без нечия общинска или държавна помощ, а с дружествените средства, пожертвуванията от негови членове и с кредити. Окончателно завършено, зданието ще струва 14 милиона лева — нищожна сума за такова огромно здание, което представлява образец на архитектурното искуство.


Зданието, с красива фасада, на седем етажа, е в модерен смесен стил и представлява един български небостъргач. От неговия върх се разкрива прекрасната панорама на града. Първият етаж е кафене и ресторант, с галерия и ниши наоколо. Долу ловджийска изба — локал, със съответна мебелировка и декор. По-горе е построен обширен салон за сказки, събрания, концерти и балове. Салонът има отлична акустика, което ще го направи една добра и тъй необходима концертна зала. Тук се разкрива отзад голяма лятна тераса, едничка у нас по своя род и стил.

По-горе е отредена библиотека и административен етаж. Най-горе се помещават стаите за хотел на гостуващите от провинцията инженери и архитекти. Таванът със стаи за прислугата е също разкошен етаж.

Прави впечатление солидността на строежа, височината на стаите, обширността на залите. Като се прибавят всички модерни инсталации за отопление, въздушни вентилатори, асансьори и други изисквания на най-модерната техника, зданието на инженерно-архитектурния дом действително се явява израз на архитекта-художник, който с широк замах е дал на столицата ни най-добрият архитектурен паметник на строителното искуство.


Повече за строежа и сградата тук


8.05.2015 г.

Новата загадка


Къде се намираме днес?Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...