21.03.2009 г.

Дебърчани в София, 1909 г.


След Освобождението София се превръща в притегателен център за българите от останалите под чужда власт земи. Така в свободната столица се заселват голям брой бежанци от Македония. Обикновено те се самоорганизират по териториален принцип, като формират землячески организации (така наречените братства).

Един от големите градове на Западна Македония е Дебър. В началото на 20 век Дебър има около 1/3 българско население, а сега градът е почти изцяло албанизиран.

Снимката е съхранила за поколенията излет на дебърчани в Княжево. За съжаление, не разполагаме с повече информация за събитието. На гърба на картичката лаконично е отбелязано "Група българи", написано на ръка на английски език.


Днес земляческите организации са само спомен, няма ги и пъстрите носии по улиците на града, а вероятно много от наследниците на хората на снимката дори не знаят къде е Дебър.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...