9.04.2010 г.

Загадка от социалистическа София



За пръв път прелистваме календара толкова близо до наши дни, но си струва. :)



Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...