7.07.2010 г.

Помагайте


Размишляваме по една интересна снимка, направена вероятно около 1940 г. Надписана е "София, зала България". На пръв поглед всичко изглежда ясно, а сградата наистина прилича на хотел "България". И буквите вдясно от козирката гласят "България - сладкарница, кафе, бирхале...".


Но едно сравнение с днешното положение ни кара да се съмняваме. Да разгледаме какви са вариантите.

Снимката да показва централния вход на хотела. Вижда се обаче, че фасадата на хотела завършва с вратите, докато на снимката горе витрините продължават и след това. Освен това, отразените в стъклата сгради на старата снимка изключват възможността това да е Цар Освободител.


Справка с други фотографии от същата епоха показва, че входът тогава е бил идентичен с този днес, тоест не са правени сериозни промени.


Вариант 2 - входът на зала "България". Да направим сравнение с днешното му състояние - тясна фасада, която по нищо не напомня тази от снимката. Трябва обаче да имаме предвид, че залата е разрушена при бомбардировките и вероятно тази част е била реконструирана.


Има ли други варианти - вход във вътрешен двор, страничен подстъп към комплекса? Съвсем друга сграда? Или дори друг град? Евентуален жокер може да бъде, че на фотографията се виждат моряци и железничари.

Вашите предположения?


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...