5.03.2014 г.

Три нови исторически карти на София


В секцията "Стари карти" на сайта бяха добавени три нови плана на историческа София:


План на София в 1878 г.


План на София 1887-1912 година (геометър Пищачев)

План на София от 1920 година с отбелязани най-важните обекти в града

Картите в голям размер можете да видите тук.