10.06.2015 г.

Откриване на бюст-паметника на проф. Марин Дринов


Из "Вестник на вестниците" - юни 1936 г., дигитализиран от Народната библиотека


Проф. М. Дринов - гордостта на българската история

Вчера в 11 часа преди обед се освети с тържество бюстът-паметник на българския историк и родолюбец проф. Марин Дринов. Преди това, в 10 и пол. часа, се служи панихида за покойника в църквата "Св. София", на която, както отбелязваме на друго място, присъствува и Н. В. Царят.

От църквата „Св. София“ до бюста-паметник, който се намира в Борисовата градина, бе образувана внушителна манифестация, начело с военна музика, група офицери, професори, академици, общественици, ученици и ученички. Личаха между манифестантите още и членовете на комитета "Бележити панагюрци и панагюрско", по чийто почин бе издигнат паметника на проф. М. Дринов. Между това, пред бюста-паметник се бяха стекли и други видни личности и граждани. Виждаха се съветският пълн. м-р г. Расколников, Чехословашкият пълн. м-р г. Макса, директорът на художествената академия г. Маринов и др.

Бюстът на Марин Дринов, изработен от Иван Лазаров и открит през 1936 г.

Освещаването се извърши от протосингела на софийската митрополия, Негово Високо Преподобие архимандрит Йосиф. След освещаването архимандрит Йосиф държа пламенно слово, с което подчерта заслугите на проф. Мар. Дринов.

— Просих от Бога — заключи архимандрит Йосиф — при този хубав летен ден да влее у нас духът на Дринова, да ни влее неговата мисъл и воля, да изпълни сърцата ни със сила - с тази сила, която имаше покойният историк и български родолюбец, комуто освещаваме днес паметник."

Говориха след това председателят на комитета "Бележити панагюрци" г. д-р Деянов, бившият м-р г. Костурков, г. проф. Ников от името на Академията на Науките и глав. секретар на м-вото на просвещението г. проф. П. Цонев от името на м-ра на просветата г. Йовов, който отсъствуваше.

Всички оратори изтъкнаха скромността на покойния М. Дринов, съчетана с една беззаветна любов, трудолюбие и величие при изработване историята на българите — история, която ни направи известни и която ни издигна в очите на чуждия свят.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...