29.09.2015 г.

Репортаж за посрещането на младоженците Княз Фердинанд и Княгиня Мария Луиза в СофияРепортаж от вестник "Свобода", 30 май 1893 г.


Тържественното посрещание на Техни Царски Височества Княза и Княгинята в столицата


Вчера София имаше извънредно тържествен изглед, какъвто никога не е имала. Абсолютно всичките къщи в града бяха укичени с флагове, а по ония улици, през които беше определено да минат Техни Царски Височества, всичките прозорци и балкони бяха украсени с килими и други украшения; на много места бяха укачени и ликовете на многоочакваните августейши гости. Бяха дигнали знамената си и всичките агенти, освен германский и французский, и агентина на великата държава Сърбия. В 2 часа след пладне се започна стичанието на населението към улиците, от гдето щяха да минат Княза и Княгинята и в по-малко от един час те бяха вече станали непроходими. Войските от гарнизона се наредиха в шпалир от двете страни на улиците от гарата до Княжеский дворец. Никога такова стечение на народ София не е виждала. Прозорците и балконите на всички къщи бяха претрупани с хора, а широките улици на едно продължение почти 2 километра зад шпалира бяха буквално задръстени с хора от двата пола, облечени в празднични дрехи. Между това множество имаше и много гости, надошли от околните градове и села и със специалните увеселителни тренове, устроени за тая цел от Цариброд и Пловдив и всичките прилежащи покрай железно-пътната линия градове. Всичките дружества със знамената си и с особни отличителни знакове, както и учениците от всичките вероисповедни общини, бяха се явили тоже на отредените за тях места. Тъй препълнени с хора, улиците, които бяха украсени с гъсти стълбове, обвити в бял, зелен и червен платове, съединени с гирланти от клонове на зелена елха и цветя и накачени с флагове, имаха извънредно великолепен изглед. В това отношение столицата най-много се отличи от всичките други градове. В 4 часа се зададе Княжеский трен и салют от 101 топовни гърмежи извести пристиганието на августейшите гости, а един почетен караул със знаме и музика Им отдаде военни почести.

Тържествената арка на Лъвов мост

Техни Ц. Височества Княза и Княгинята се посрещнаха на гарата от Министерский Съвет, дипломатическите агенти, началниците на разните религиозни исповедания, висшите граждански чиновници, висшите офицери и от много дами. Техни Ц. Височества влязоха във втори салон за чакание и там на Нейно Царско Височество Княгинята се представиха гореказаните лица и дамите Й поднесоха букети. След представленията Техни Царски Височества се качиха в дворцовата колесница-гала — впрегната с шест коня, водени от шестима пажи и придружена от княжеските телохранители и Лейб-Егери, — и, предшествувани от екипажите на Двореца и ескортирани от Лейб-Гвардейский ескадрон, потеглиха към града всред заглушително урра от радостно посрещающото Ги население. Княжеското шествие се спря при великолепната триумфална арка, издигната при входа на града, гдето стояха: кмета на града, заобиколен от градските съветници, най-видните столични граждани и много дами с букети, всичките дружества със знамена и учениците. Техни Ц. Височества Княза и Княгинята слязоха от колесницата и кмета на града г. Д. Петков приветствува Княгинята с "добре дошла“ и Й поднесе на сребърна табла хляб и сол, според традициите на страната, - символ на гостоприемство и верноподданство, Дамите и дружествата поднесоха своите букети н след това кортежа, към който се присъедини и кмета на кола, се продължи към Съборната Черкова, според съставената по-рано программа, всред заглушителни урра. При входа на черквата Т. Ц. Височества се посрещнаха от негово високопреосвещенство митрополит Партений, заобиколен от цялото духовенство, който представи на Техни Царски Височества Кръста и Евангелието. След това се отслужи молебен за дългоденствието и щастливото царувание на августейшите Особи, на който присътствуваха: Министерский Съвет, началниците на разните религиозни исповедания, кмета на града, висшите граждански чиновници, висшите офицери и много дами. При всичко че входа в черквата беше позволен само с билети, пак тя, както и площадът пред нея, беше препълнена с голямо множество хора. След молебена Княжеский кортеж по същий ред потегли за двореца, гдето Т. Ц. Височества се разделиха с придружающите Ги в шествието лица и се оттеглиха в аппартаментите Си. При това разделяние Негово Царско Височество Княза е благоволил да искаже на столичний кмет г. Петкова благодарност за тържественното посрещание. Войските и посрещачите, които препълниха улиците, почнаха да се разотиват.

След един час почивка Техни Ц. Височества направиха една расходка към градската пипиниера, пред която кметството е направило, пак по случай на Тяхното дохождание, едно великолепно езеро, заобиколено с флагове и фенери, всред което един водоскок хвьрля от една малка искуственна скала вода високо около 20 метра, а около него големи искуственни костенурки и жаби тоже испущат из устата си вода.

Привечер се започна осветляванието на града и ново стичание на населението по улиците и площадите около Двореца и по прозорците и балконите на ближните здания. В един час време, целий град биде окичен с фенери и прозорците на всичките здания и частни домове се осветлиха със свещи. Особенно величествен изглед на осветлението даваха електрическите фенери, окачени в двора на княжеский палат и на площадта пред Двореца и по разни други места. В 8 часа площадта и улиците около Двореца, както и градската градина, бяха вече препълнени с хора. Пуснаха се няколко ракети пред Градский Съвет, гдето в късо време се събраха гражданите от всички народности и исповедания, учениците от Висшето Училище и гимназията и разните дружества със знамената си, и, с факли и фенери в ръце, предшествувани от градската музика, потеглиха към Двореца, за да направят овация на Техни Царски Височества. Всред заглушителни ура, Техни Царски Височества Княза и Княгинята благоволиха да се явят на балкона на Двореца. Кметът г. Петков Ги приветствува от страна на гражданите с едно слово. Между другото кметът постави на вид пред Техни Царски Височества успехите, постигнати от мъдрото управление на страната, които са вкоренили в населението непоколебимата вяра, че под скиптра на Техни Царски Височества страната вьрви сигурно към пътя на своя напредък и уякчавание. Негово Царско Височество от Свое Име и от Името на Княгинята отговори с прочувственни думи на това приветствие, като завърши с „Да живеят Софийските граждани!“ „Да живее България!“ След това студента г. Трифонов при Висшето Училище приветствува Техни Царски Височества от страна на учащата се младеж. На това приветствие отговори на български Нейно Царско Височество Княгинята. Която благодари за направената почест и пожела успех и щастие на учащата се младеж.

След това Княза и Княгинята се оттеглиха и след малко се показаха на прозорците на големия салон на Двореца, който гледа към площадта, за да видят осветлението. В това време се запали приготвения на площадта вензел, изображающ с разни бои буквите Ф М и вьрху тях корона, държана от два лева. От двете страни на вензела се запалиха едновременно и другите феерверки, които образуваха един вид огненни фонтани и разни други фигури. В тази минута осветлението имаше най-великолепен изглед и, разбира се, особенно от към Двореца. Цялата площад беше потънала в огньове от всевъзможните феерверки, а наоколо от всички страни светят фенери в най-разнообразни форми. От ляво се гледа градската градина, цяла окичена с фенери, а по-нататък от двора на Девическата Гимназия се светлеят с чудесен блясък трите грамадни букви Ф М Л, направени с електрически лампички. Като се прибави към това осветлението на околните високи здания, украсени с разни килими и ликовете на Княза и Княгинята, както и изгледа на осветлените улици, водещи към Двореца, непроходимо препълнени с хора — Техни Царски Височества бяха зрители на една най-великолепна панорама, каквато никога столицата не е виждала. В това време няколко музики засвириха на различни места по площадта и няколко големи хора се завъртяха.

Народното увеселение трая до 12 1/2 часа посред нощ. След което населението почна да се разотива.

Като съдим от увеселенията и тържествата, които и при други тържественни случаи са ставали в столицата, трябва да признаем, че снощните увеселения и тържества, както по многочисленността на населението, тъй и по блясъка си, надминаха всички надежди. Сами гражданите не cа вярвали, че ще бъдат участници на такова голямо тържество. Това показва, че столичното население е дълбоко проникнато от всеобщата радост, която обхваща целня народ от щастливото ни сдобивание с една достойна и благородна Княгиня, която дойде да тури начало на една нова Българска династия. Със своето въодушевление и радушен прием столичното население показа на Техни Царски Височества Княза и Княгинята своята дълбока преданност към Тях, радостта си, като Ги вижда между себе си, и надеждите за щастливо ръководение съдбините на страиата, които то с най-дълбока вяра възлага вьрху Тях,

Градът и диес е пак така украсен и има същий тържествен изглед. Многобройно население, местно и външно, пълни улиците и разглежда украшенията, направени от Градский Съвет, от разни дружества, от разните иностранни колонии и вероисповедни общини и от частни лица по случай на пьрвото влизание на Царствующата Княгиня в града София.

Увеселенията ще се продължават и тази вечер, ако времето не бъде дъждовно, и градът ще бъде пак осветлен.