26.02.2016 г.

Новата загадка


Нещо голямо се случва в София. Какво и къде е то?



Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...