21.03.2016 г.

България в гравюри (1886 г.)


Под надслова "Картини от България" германско издание от 1886 година представя серия красиви гравюри от новоосвободното ни отечество. Техен автор е художникът Themistokles von Eckenbrecher. Сред любопитните изображения може да бъде видяна и живописна панорама на столицата София. Градът се е разстлал в подножието на планината Витоша със своя все още ясно изразен ориенталски характер. Възможно е към илюстрациите да има допълнителен обяснителен текст, но за съжаление не разполагаме с него. Не ни е известно и в кое издание са поместени гравюрите.

Страницата от немския печат в цялост

1. Вятърни мелници (не е посочно къде)

2. Габрово

3. София 

4. Вършеене на зърно

 5. Кей в Русчук (Русе)