9.01.2009 г.

Гербът на София


София се сдобива със свой собствен герб през 1900 г. по повод участието си във Всемирното изложение във френската столица Париж. Това се случва след специално разпореждане на княз Фердинанд, който заповядва: "Нашата столица София да има особен знак (герб), който да бъде поставен на общинския печат и на знамето, което се въздига над Градския съвет, както и във всички места, където е прието да се турят градски гербове".

Проектът е възложен на художниците Мърквичка и Добруски, а автор на самото изображението е младият художник Харалампи Тачев, който вплита в герба богата символика.


Първоначалният герб на София, съхраняван в Музея за историята на София.

Ето какво разказва по-късно Тачев:

"Установих формата на щита, разделих го на четири полета, като запазих горните две полета (шефското място) за тези сюжети, които биха изказали името на града, а долните две - за другите характерни сюжети. В горното ляво поле поставих образа на Улпия Сердика - заето от една антична монета, за да подскаже старото име на София - Сердика. В горното дясно поле поставих църквата "Св. София", от която столицата е добила сегашното си име. В долното ляво поле - Витоша, вековният свидетел на исторически събития; в долния десен - златен балдахин, под който е изобразена статуята на Аполо Медикус като персонификация на минералните извори във и около София. И този сюжет е зает от една антична монета.

По това време, когато работех герба, г. Добруски ми показа едно медальонче, намерено при разкопките на Трапезица - В. Търново. На него бе изобразен един лъв в скачащо положение и едно малко лъвче под него - върху червен емайл. Взех големия лъв и го поставих върху отделно щитче, което сложих в средата на общия щит - в сърцевината, както се изразяват хералдиците. Този мотив служи и да подчертае, че София е приемница на старата столица В. Търново. Над щита поставих зидова корона, каквато имат право да носят само градските гербове. Княз Фердинанд - голям познавач на хералдическото изкуство, го много хареса и утвърди. От него се направи копие и се изпрати в Париж..."

В последствие гербът на столицата е доразвит, като са добавени девизът "Расте, но не старее" и лаврови клонки. През 1974 г. е поставена и петолъчка, в последствие премахната през 1991 г.

Още по темата


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...