29.09.2009 г.

Познавате ли Стара София?



Нещо нетипично, но за сметка на това много интересно. Вие сте. :)



Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...