9.11.2009 г.

Богоявление, 1929 г.













Цялото видео от водосвета можете да видите тук.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...