6.11.2009 г.

За пред чужденците„Посрещанието на сръбский крал"

Посрещанието на сръбский крал Александър е най-живий въпрос в столицата ни. На 10 Нар[одното] Събрание е отпуснало 100 000 „с акламации" за посрещанието му. Градский съвет ще направи своя дял и заповядано е от дето трябва, че притежателите на частните празни места по улиците: Витошка, Търговска, Дондуков булевард, Московска, Цариградска, Оборище и Фердинанд булевард до 13 того да ги заградят с рендосани горе закръглени дъски на височина 2 метра. Които до горний срок не направят това, кметството ще го направи на тяхна сметка. При това се изпосъбориха всичките бараки, които грозяха по тези улици. Заповядано е да се украсят дюкяните и къщите по тези улици с зеленина и цветя и пр. и пр. Тъй що не по-малко от един милион ще се потрошат; но докато изразяваме съчувствието си само към бедните, които ще трябва от хапката си да делим, за да нахраним достолепието на исканата представителност, пак се радваме, за дето ще видим столицата както никога не сме я виждали, за и дето ще останат подобрения, от които всички можем да се ползуваме. Кралят ще пристигне във вторник на 18 того в 8 часа заранта в Цариброд, а в София кралевский придворен влак ще пристигне между 10 и 11 часа преди обяд. За реда на посрещанието ще се изработи особна програма. Комисията заседава всякой ден и взема мерки, щото посрещанието да стане колкото се може по-тържествено.

Родолюбец, 2, № 2, 14 февр. 1897.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...