5.02.2010 г.

Ротондата "Свети Георги" приютила тялото на княз БатенбергПрез ноември 1893 г., само на 36 години, бившият български княз Александър Батенберг умира в австрийския град Грац. Предсмъртното желание на княза е "Ако умра, нека бъда принесен в милата България; в тая България, за благото на която посветих най-скъпите години на живота си и пожертвувах и най-скъпото от живота си - честта си." Изпълнявайки последната воля на първия владетел на свободна България, останките му са пренесени в София. Българското общество, дълбоко признателно на Батенберг за заслугите му към отечеството, в знак на почит решава да изгради специална гробница.

Малко известен факт е, че до завършване на мавзолея през 1898 г. тялото на Александър I е положено в ротондата Свети Георги. Рихард фон Мах, немски офицер на служба в българската армия, разказва за църквата в дните, когато там е положено тялото на бившия княз. Той пише:

"Днес вътрешността е облечена с черен плат. Дълбоките ниши в стените крият завоювани сръбски топове; стените са украсени с бляскави оръжия. В средата се издига на четири тънки стълба един балдахин от черно сукно със сребърни краища; в ъглите масивни светилници със свещи. Въпреки числото на свещите, вътре изглежда мрачно; светлите бои на лентите по венците са сякаш потъмнели. Кичести палми са се надвесили над мястото, гдето ще бъде положен ковчегът."


Ротондата Свети Георги, украсена с национални и траурни знамена - картина от 1893 г.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...