9.02.2010 г.

Най-старите изображения на софиянциДнес публикуваме най-старите известни (поне на нас) изображения на жители на София. Гравюрите са препечатвани в различни западни издания, така че с известни условности ще приемем посочената 1867 г. за време на създаването им. Разбира се, вероятно съществуват и по-ранни студийни портретни или семейни фотографии на тогавашните софийски първенци, но това сякаш е първото изображение, на което са представени хора не в лично качество, а в качеството им на "софиянци". Ако някой от вас разполага с информация за по-ранни образи, ще се радваме да я сподели.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...