28.09.2010 г.

Забързани кадри


Няколко снимки в движение от София и страната. Вероятно началото на 60-те години.












Из България:

Белозем, Пловдивско.











Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...