13.02.2013 г.

София преди и сега: старата Софийска община


Сградата на старата Софийска община през 1958 г.(по това време Градски народен съвет), по-късно в нея се помещава Столичната библиотека. Вижда се и пресечката на улиците "Гурко" и "Дякон Игнатий"

През 1995 година историческата сграда е взривена, като е заменена от хотел с вградена нейна реплика. На заден план се вижда и "Кубадиновата кула" (днес сграда на Министерство на транспорта)Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...