22.04.2013 г.

Германското училище (Националната музикална академия)


Откъс от книгата "Станчо Белковски - архитектурна дейност" (1943 г.)ГЕРМАНСКО УЧИЛИЩЕ В СОФИЯ

През месец февруарий 1931 год. бяха поканени 5 българи и 5 германци, архитекти, на състезание за сдобиване с подходяща идейна скица за постройка на германско училище в София. От архитектите българи бяха поканени: г. г. Фингов, Юрданов-Овчаров, Апостолов-Михайловски, Васильов-Цолов и Белковски-Данчов, а между архитектите германци бяха: Мерил от Кьолн, Тидеман, Кифер и др., всичките известни със строежа на училищни и други сгради.

Изглед от бул. Адолф Хитлер - река Перловец и ул. Русалка

Скиците се представиха в София. Същите бяха изложени в София 5 дни за преглед от самите конкуренти и след това всичките изпратени в Hochbauamt'а в Берлин за проучване, мнение и решение от съответните жури и вещи лица. В Берлин бе определена за изпълнение, без изменение, проекто-скицата на архитектите Ст. Белковски и Ив. Данчов в София, на които и се възложи изготовлението на екзекутивния проект. По-нататък следваха поред проектите на г. професор Мерил, г. архитект Тидеман, г. арх. Кифер и т. н.

Училището се намира на бул. „Ад. Хитлер", ъгъла ул. „Русалка", между Военното училище и Подуенския мост, източно от канала, като парцела излиза чак на ул. „Мърфи". Съгласно програмата същото има: 

1) 16 класни стаи: 4 по 46 кв. м., 8 по 55 кв. м. и 4 по 60 кв. м., с дълбочина от 6 м. или 7.80 м.
2) Кабинет по физика — 70 кв. м., химия и биология—100 кв. м. с три помещения за сбирки и прибори по 50 кв. м. и по една стая за приготовителни по 20 кв. м. Всичките с южно изложение.
3) Кабинет за география 70 кв. м. (сев. изложение) и зала за чертание 90 кв. м. (сев. изложение), заедно със стаи за карти и модели.
4) Учителска стая, библиотека, стая за занимание, за посещения, канцелария и пр. всичко общо — 240 кв. м.
5) Аула и гимнастически салон (южно изложение) с кабина за кино, галерия и малка сцена. Към същите, две помещения за събличане и обличане и 20 душове и вани за измиване на крака, всичко общо 600 кв. м.
6) Столова и чайна, както и учебна кухня, пералня, гладачница и шивалня, всичко общо 300 кв. м. Зала за ръчна работа 80 кв. м.
7) Две клубни помещения с гардеробни и пр. и кегелбан към тях, всички свързани със столовата и с отделен вход от улицата, служещи за германската колония в София — 200 кв. м.
8) Жилище за домакина и слугата— 100 кв. м., както и четири тавански стаи за слуги.
9) Пансионът за 24 ученици и още толкова ученички в най-горния етаж, тераса за гимнастика и работна стая — 300 кв. м., както и 6 стаи за учители — 150 кв. м.
10) При входа гардероб за велосипеди на учениците, както и в отделно крило клозетни помещения с тоалетни, отделни за момчета и момичета.
11) Помещения за централно отопление и въглища, камера за пресен въздух за вентилиране на помещенията и пр.
12) В отделна пристройка къща за жилище на директора, с отделен двор и свързано с кабинет на същия и чакалня в училищната сграда. Последните с изглед към двора.

План на избата.

1 и 2 — душове и съблекални, с голямото помещение към него — гимнастически салон. Останалите помещения — вратар, заходи, салон за ръчна работа и гараж.
Ситуация и план на призема. Ляво, горе — къща за директора. Дясно, долу — училището с двора.

При изработката на проекто-скицата са спазени всички предписвани квадратури от програмата, както и предписанията на отделните условия за местата и изложенията на всеки вид помещения.

При тия строги ограничения, търсило се е най-економичната сграда, при добро осветление, при възможно максимални размери на двора, като се резервира покрито място в него за стоене под заслон на подранили ученици, преди да е отворено училището.

След преглеждането на проектите от конкурентите архитекти-германци, класирания от тях трети по ред — г. арх. Хенрих Кифер пише следното на директора на Германското училище в София по избрания проект на екзекутиране: „Разгледах проекта на г. г. Белковски и Данчов с голям интерес и трябва да призная, че същия е изработен във всяко отношение точно и безукоризнено. 

Разпределенията, преди всичко поставяне на гимнастическата зала, е много добре. Голямо преимущество е също, вмъкването на приземния етаж. С него са спечелили много долните етажи.

План на първия кат. 5 — класни стаи; 6, 7 и 8 — кабинет за химия и физика; 1, 2, 3 и 4 — сбирки.

 4 и 7 — класни стаи; 1, 2 и 3 — сбирки, кабинети за рисуване и пеене.

Строежът на училището е завършен през 1934 год.

Всички стени и тавани вътре в сградата са измазани с обикновена варова мазилка. Подовете са мозаични или с мозаични плочки, с изключение на канцеларията и гимнастическия салон, които имат дъбов паркет. Външната мазилка е вароциментова и влачена. Частите от призема са облечени с церовски плочки.

Конструктивният скелет е железобетонен. Сложна е конструкцията над и под гимнастическия салон, тъй като той е надстроен отгоре с три етажи.

Сградата има централно парно и за някои отоплявани помещения водно отопление.

Стойността на сградата в завършен вид е около 15,000,000 лв.

Гимнастически салон.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...