7.08.2013 г.

Уникални кадри от следосвобожденска София.


Днес ще представим уникални кадри, дигитализирани от Националната библиотека на Франция.

Започваме с цяла серия непознати фотографии от 1884 г., които дължим на Емен Кейе:

Поглед към София над Шарения мост (днес Лъвов мост)

Джамията "Баня баши"

"Развалините на една джамия" (медресето към Черната джамия?)

Черната джамия (Коджа-дервиш Мехмед паша)

Берковска улица (?)

Раковска улица

София ("Граф Игнатиев" край Черната джамия?)

Язаджийската джамия и едноименната чешма на днешния ъгъл на улиците "Алабин" и "Граф Игнатиев"

Пазар, Пловдивско шосе (?)

Пазар, Пловдивско шосе (?)

Незвестно къде

Софийска чешма, неизвестно къде

Циганско село край София

Мелница в Бали Ефенди (днес Княжево)


Накрая още две снимки от 1885 г., отново от архива на Националната библиотека на Франция, този път с автор François Bianconi:

Поглед към София, 1885 г. На преден план - Шареният мост (днес Лъвов мост) и турско гробище.

Храмът "Свети Крал", 1885 г.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...