19.11.2013 г.

Последни дни: Ул. "Искър"


Най-неприятната ни рубрика има нови попълнения. Изчезват поредните сгради от историческото ядро на София - две къщи на улица "Искър". Днешните снимки любезно предоставиха Велин Шапкаров и Дилян Янков, а по-старите изображения са от Гугъл Стрийт Вю. 

Улица "Искър" 32
Преди:
Днес:Улица "Искър" 6
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...