26.05.2011 г.

Конкурсни проекти за Дома на българските правници


Проекти за Дома на българските правници на ул. "Пиротска" 7, участвали в обявения през 1926 г. конкурс.

Проект на арх. Винаров, първа премия

Проект на арх. Мухтаров, откупен

Проект на арх. Коев и Златев, откупен

 Реализираният проект и сградата днес можете да видите тук.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...