29.05.2011 г.

Музеят на съвременното изкуство е пред завършванеМузеят на съвременното изкуство в София е пред завършване. Бъдещата сграда на музея е част от групов архитектурен комплекс „Софийски Арсенал” и е паметник от местно значение. Началото на реконструкцията и преустройството бе дадено на 29 октомври 2010 г. Обявената стойност на първия етап на реконструкцията е 1,8 милиона лева. 

В пространството до новия музей след завършването на първия етап трябва да се оформи и скулптурен парк на открито. Изграждането на новия музей се финансира от финансовия механизъм на европейското икономическо пространство с участието на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.

Няколко снимки от текущото състояние на сградата:
Според проекта реконструкцията на тази сграда е само първият етап от изграждането на музея. Предвижда се и възстановяването на останалите разрушени постройки от комплекса, на които са запазени архитектурните планове. Предвижда се възстановяване в оригиналния му вид и на стария портал и караулките, които ще се превърнат в магазинчета за художествени сувенири.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...