16.05.2014 г.

Новата загадка


Къде се намираме днес?

"По волята на гръцките богове и софийските кметове (те са сега 32!) от десет дена почистваме улиците - уверен съм, че в ада е по-чисто." 30.III.1923 г.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...