6.02.2009 г.

Референдумът през 1946 г.


На 8 септември 1946 г. се провежда референдум за смяна на монархията с народна република. Участват повече от 91% от имащите право на глас, като над 95% от гласувалите се обявяват в полза на промяната. За едни този референдум се явява израз на искрена народна воля, за други - пример за груба фалшификация и манипулация.

Нека обаче видим как събитието е отразено в тогавашния печат. Фотоподборката е публикувана през октомври 1946 г. в списание "Съвременна България", издание на Министерство на информацията и на изкуствата - отдел вътрешен печат и пропаганда.

Текстът в списанието върви паралелно на френски, руски, английски и български. Публикуваме само българския вариант, като запазваме оригиналната подредба и текстове.


Корица - Статуята на Републиката (Намирала се срещу двореца, на мястото на по-късно построения мавзолей. Бел. моя)Кълна се в името на народа и на Народната република България, че ще им служа предано и всеотдайно, че в своята дейност като народен представител ще имам пред очи само общонародните и държави интереси и ще положа всички усилия за защита свободата и независимостта на Родината.


ПРЕД ИЗБОРНИТЕ УРНИ

И водачи, и народ на 8 септември т. г. масово и с радост се стекоха пред изборните урни, за да осъществят отдавнашната си мечта - Народната република.

УТВЪРЖДАВАНЕ НА НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА

Главният прокурор при Върховния касационен съд г. Борис Лозанов произнася речта си във връзка с произведения референдум.


Председателят на Върховния касационен съд г. А. Папанчев в тържествено заседание на съда при пълен състав от 32 члена, състояло се на 14 септември 1946 г., чете определението за резултатите от референдума, от което е ясно, че от общо гласоподаватели 4,509,354, гласували общо 4,132,107, от тях за Народната република 3,833,183, за монархията 175,234 и недействителни 123,690.


Председателят на Народното събрание г. Васил Коларов в тържественото заседание на Народното събрание на 15 септември т. г. обявява Народната република.Народните представители полагат клетва за вярност на републиката.


Моменти от полагане клетва за вярност на републиката от войската и държавните служители.
ГАРАНТИРАНЕ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ ПРАВА НА НАРОДА

Избирателен закон от 1945 г.

Глава II.

Чл. 8. Избиратели по тази наредба-закон са всички български поданици от двата пола, навършили 19-годишна възраст.
...
Чл. 10. ал. II. Военнослужащите гласуват в онази избирателна колегия, в района на която квартирува войсковата част в деня на избора...

Избирателен закон от 1937 г.

Чл. 8. Избиратели по тази наредба-закон са всички български поданици, навършили 21-годишна възраст мъже и жени, последните, ако са омъжени, разведени или вдовици...
Чл. 9. Не упражняват избирателните си права:
а) военните лица;
б) запасните, когато са свикани под знамената;
в) трудовите офицери, подофицери и редници;
г) стражарите (полицейски, горски, акцизни и митнически) и общинските пожарникари и
д) учащите се от средните учебни заведения.Силата на Отечествения фронт се корени в доверието на българския народ и нашето поведение в тези избори ще се вдъхновява от тази основна мисъл, че българският народ е с нас и че нямаме нужда от накърняване законите и реда, за да се сдобием с доверието на българския народ.
Кимон Георгиев
Министър-председателС преданост и всеотдайност, лишавайки се от почивка, от лични удобства, милицията ще отдаде с пълен жар всички свои сили, за да бъдат произведени изборите на 27 октомври при образцов ред и пълна свобода.
Антон Югов
Министър на Вътрешните работи


ИЗБОРИТЕ В МИНАЛОТО


Стотици бити и малтретирани бяха жертвите на предизборния терор на "демократичните" и фашистки режими у нас в миналото.


Хиляди доблестни синове на страната ни изкупваха чрез насилия и интерниране в предизборните борби прогресивните си намерения.Затворите и участъците се пълнеха с политически затворници през време на изборите някога.


ИЗБОРИТЕ ДНЕС СА НАРОДНО ТЪРЖЕСТВО


На път към изборните урни.


И старата баба иска да гласува.


Народният министър Антон Югов в деня на изборите на разговор с народа.


Народният министър Димо Казасов на веселие всред народа в деня на референдума.


Майки и бащи със своите деца на ръце идват ентусиазирано да подкрепят великото дело на Отечествения фронт.И инородците са в празнично настроение в деня на референдума.


В деня на изборното веселие, на въпроса на един чужд журналист: "Кой те накара да гласуваш?", Айше възторжено отговори: - Сърцето ми!

КорицаИ два допълнителни материала:

Бюлетините за референдума

Някои архивни документи


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...