28.02.2011 г.

София празнува раждането на Княгиня Мария Луиза


Царят приема поздравленията на българите по случай рождението на Княгиня Мария Луиза, 13 януари 1933 г.

 
Народът акламира Борис III.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...