4.04.2011 г.

Ателието и домът на фотографа Иван Карастоянов



Снимка на фотографското студио на Иван Карастоянов, придворен фотограф, намирало се на ул. Самоковска 929 (сега ул. Граф Игнатиев 16). Неговият брат Димитър също притежава собствено фотоателие на бул. Цар Освободител.


Домът на Иван Карастоянов, снимка от 1883 г.


Източник: Дигитален архив на Народната библиотека

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...