7.12.2011 г.

София преди и сега: Салонът на Централна пощаПищният интериор на залата с гишетата. Архитектурата е дело на Йордан Миланов. Снимката е направена около 1905 г.

Салонът днес, 2011 г. Основната линия е запазена, но голяма част от декорацията липсва. Вероятно промените са направени при голямата реконструкция на Пощата в края на 30-те години.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...