23.10.2013 г.

Големият юбилей на Иван ВазовНа 24 октомври 1920 г. България отбелязва 70 години от рождението и 50 години творческа дейност на народния поет Иван Вазов. Макар и в тежки за страната дни, юбилеят е отбелязан тържествено и с почести. 

Юбилеят на Иван Вазов
(24 октомври 1920 год.)

В дома на поета.

Още в 8 ч. сутринта граждани на групи се събират пред дома на поета. Пристигнаха и членовете на двата юбилейни комитета — книжовен и организационен — и влязоха в дома, за да поздравят юбиляра. Към 9 1/2 ч. се яви и Н. В. Царят и министър Омарчевски.

Н. В. Царят сам поднесе на народния поет най-високия орден за заслуга „Св. Кирил и Методи" с реч, която предаваме на друго място.


Негово Величество Царят посещава дома на юбиляра

В 10 ч. без 20 м. Царят напусна дома на поета, а след 5 минути се появи г. Ив. Вазов, придружен от министър Омарчевски и от членовете на юбилейните комитети. Множеството посрещна любимия народен поет с ура и го придружи до Народния театьр.

Излизането на юбиляра от къщи

В Народния театър.

Тържеството се започна с народния химн, изпълняван от хора и оркестъра на Народната опера. Тук е и Н. В. Царят. Изпълни се и кантата в чест на юбиляра (текст от К. Христов, музика от Д. х. Георгиев).

Приветствията.

Сцената е окичена със зеленина, бюстът на Вазова и черешово топче. С венци са окичени и ложите. На сцената са членовете на юбилейните комитети. Появява се и народният поет, бодър и приветен, посрещнат с громки ръкопляскания.

Пръв министърът на народ. просвещение г. Омарчевски приветствува поета с реч и му поднесе закона за народното дарение, подписан от Царя и скрепен с държавния печат.

Царският указ с решението на Народното събрание за националното дарение на народния поет

Председателят на Народното Събрание г. Ал. Ботев приветствува поета от името на българския народ.

Министърът на железниците г. Н. Атанасов прочете адрес от министерството на вътрешните работи, друг адрес от министерството на железниците и поднесе на поета дарове (картини и снимки) от дирекцията на железниците и един свободен билет за железниците.

Протойерей д-р Ст. Цанков, приветствува поета от името на Св. Синод и българската църква и му поднесе иконата на св. Ив. Рилски.

Професор Л. Милетич прочете адрес от академията на науките.

Министър Омарчевски чете решението на Народното събрание за народния дар

Сопотненецът г. Шишеджиев, стар народен труженик, прочете адрес от родния град на поета — Сопот.

Ректорът на университета проф. М. Попов прочете адрес от университета.

Началник щаба на армията полковник П. Мидилев, придружен от фелдфебел и подофицер, приветствува поета от името на армията и му поднесе албум и черешовото топче.

Прочетоха се адреси още от кмета на столицата г. К. Батолов; от подпредседателя на съюза на българските учени, писатели и художници, г. проф. Моллов; от съюза на писателите и от дома на изкуствата — г. Елин-Пелин; от директора на Народния театър и от артистите г. Хр. Цанков; приветствие от артистите на московския художествен театьр; от художествено-индустриалното училище — г. Б. Михайлов; от музикалното училище — Д. х. Георгиев; от съюза на българските съдии - г. А. Попов; от представителя на софийските училища - г. И. Черноколев и една ученичка; от столичните журналисти — г. В. Пасков; от търговските камари и професионалните организации — г. Стеф. Пипев; от македонските братства — г. Каранджулов, придружен от две македонки, които поднесоха на поета лавров венец; от представители на българите в Тракия проф. Михалчев; от Добруджа П. Вичев; от Червен Кръст д-р С. Марков; от съюза на благотворителността — г. Ю. Малинова; от гр. Варна, където се поставя бюста на поета — К. Попов.

Всички адреси се съпровождаха с бурни ръкопляскания.

Полагане сребърен венец на юбиляра от страна на македонската емиграция

Председателят на книжовния юбилеен комитет проф. Б. Цонев приветствува поета и му поднесе издадения сборник. Председателят на организационния юбилеен комитет проф. Георгов също приветствува юбиляра, поднесе му сборника, издаден от организационния комитет, съобщи редица още получени адреси от сдружения, корпорации, градове и пр., които адреси, при всичкото желание и добра воля, не могат да се прочетат сега, поради напредналото време, но всички адреси ще бъдат изложени идущата неделя в салона на Военния клуб, за да може всеки да ги види и прочете. Освен това, всички адреси ще бъдат отпечатани в отделни книги. Получени са и много подаръци.

След това юбиляра отговори на всички приветствия с реч, която предаваме на друго място. Речта на поета бе посрещната и изпратена с бурни ръкопляскания и ура.

Тържеството свърши в 1 1/2 часа на обед.

Всенародното чествуване. 

В три часа площада и улиците около дома на поета бяха задръстени с народ. Поетът, придружен от министър Омарчевски и др., е на балкона си. Започна се дефилирането на учениците. Непрекъснато ура, цветя, песни и музики цял час и половина. В края дефилираха няколко корпорации, между които направиха особно впечатление старите ветерани, офицерството и др. и се завърши с по един взвод юнкери и войници от разните войскови части. Поетът намираше да каже по няколко ободрителни и благодарствени думи на всички. И урата ечаха почти непрекъснато.

г. Вазов заедно с министър Омарчевски и членовете от юбилейния комитет приемат поздравленията на дефилиращите пред дома му граждани и ученици

След като се свърши дефилирането, грамадно множество народ заобиколи от всички страни дома на поета. Силно развълнуван и разчувствуван от преживяното, народният поет се наслаждаваше от трогателната гледка.

— Граждани! — взе думата министър Омарчевски — граждани! Вие сте дошли да чествувате народния поет, който е работил за България.
— Ура! — с гръмогласно ура и ръкопляскане отговори множеството.
Просълзен, народният поет отговори:
— Благодаря ви, българи! Благодаря ви! Да живее България!

Друго не се чува. Пак ура и ръкопляскания. Вече два часа се бяха изминали, откак г. Вазов бе на балкона, за да приема народните чествувания. Благодарейки и кланяйки се, той се оттегли и множеството, доволно и сияюще, се разотива.

Тържествената вечер.

Пак в Народния театър, от 6 1/2 до 9 ч. се даде тържествена вечер в чест на юбиляра. Царят и министрите са пак тук. Отначало Вазов бе поканен в министерската ложа, а по-после бе поканен от Царя в царската ложа. Това направи отлично впечатление. Появяването на г. Вазов в царската ложа бе посрещнато с бурни ръкопляскания.

Изпълниха се пак народният химн и кантата в чест на юбиляра. Г-жа Снежина издекламира „Ив. Вазову" от К. Христов. Даде се 1-во действие от „Хъшове". Г-н П. Райчев изпя две народни песни. Г-жа Д. Будевска издекламира "Нивата" от Ив. Вазов. Г-ца А. Тодорова изпя три народни песни. Представи се и III действие от Вазовата драма "Към пропаст". Всичко бе изпълнено с особено въодушевление.

Вечерята.

Министърът на просветата г. Омарчевски даде в „Юнион палас" вечеря в чест на народния поет. На вечерята бяха поканени 80 души. Наздравица за юбиляра вдигна м-р Омарчевски; отговори му г. Вазов. По-после говориха м-р Р. Даскалов и г. Ст. Костурков. Пя и г-ца А. Тодорова и декламира г-жа Снежина. Веселието продължи до сутринта.

Използвани са материали, дигитализирани от Народната библиотекаRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...