14.10.2013 г.

Родният дом на софийските павета


Общинска делегация, начело с кмета инж. Иван Иванов, на посещение в кариерите на село Владая, 18.12.1934 г. Владайските кариери са първоизточник на голяма част от сиенитени павета, използвани за павирането на столичните улици. Например, през 1934 година столична община склюва договор с каменоделската кооперация "Каменоделец" от село Владая за доставката на 5 милиона павета за нуждите на града.Друго посещение на общинските служители във Владая, 21.09.1935 г.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...