6.01.2019 г.

Снимка на седмицата: София след Освобождението


Днес ще споделим с вас една рядка и колоритна фотография, запечатала София непосредствено след Освобождението. Без да е датирана, смело можем да я разположим в началото на 80-те години на 19 век. Пред очите ни се разстила все още типично ориенталският градец със своите ниски покриви, стърчащи над тях дървета и бели комини.


На преден план се вижда открито пространство с дюкяни и с характерните за ранната фотография призрачни образи на шепа тогавашни софиянци. Камерата е разположена високо - на видимо модерен балкон от ковано желязо, вероятно принадлежал на някоя сграда по европейски образец с внушителните за времето си два етажа.За съжаление, фотографията не е описана в детайли и нейното локализиране остава въпрос на предположения. Османското наследство на София е като цяло слабо проучено, а сравнителният материал от епохата съвсем не е изобилен. Сградите на снимката отдавна не съществуват и единственият маркер, който може да бъде използван за установяване на заснетото място, е извисяващото се на заден план минаре. 

Според нас минарето принадлежи на малко известна джамия. Вероятно става дума за Захаръм бей, намирала се в близост до днешния Лъвов мост около пресечката на булевард "Княгиня Мария Луиза" (тогава "Ломска улица") с улица "Св. Св. Кирил и Методий". 


Особеност на тази джамия е отличаващият се тумбест силует на минарето. Изглежда, че то може да бъде разпознато и на други ранни фотографии, правени малко след Освобождението. 

Поглед от Шарения мост (днес Лъвов мост)

Сред тях са и две снимки на Емен Кейе от периода 1881-1884 г.:Джамията е отбелязана на няколко от плановете на София, очертаващи околоосвобожденския град, включително на сравнителния "План на София 1887-1912 г.", изработен от геометър Пищачев:


Разбира се, това заключение остава преди всичко предположение и е отворено за дискусия, в която, надяваме се, ще се включите.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...