20.03.2010 г.

Грам памет чини кантар силаПредставянето на книгата на инж. Дико Диков "Градоустройство, бит, растителност и градини в София (Факти, бележки и коментари по източници от 17-20 век)" събра вчера в Дома на архитекта приятели и изследователи на Стара София. Пред пълната зала говориха близки и колеги на инж. Диков, които емоционално споделиха мисли за покойния автор и неговата професионална дейност. Други, от позицията си на експерти, високо оцениха изключителната стойност на изданието, подготвено от неговия брат Иван Диков. След края на представянето на всички желаещи бе подарено по едно копие от книгата.


Още първият поглед към книгата показва, че Дико Диков е положил къртовски труд в течение на немалко години, за да изследва и опише много аспекти от миналото на столицата. Изданието не е структурирано като книга в пълния смисъл на думата. По-скоро в него са събрани бележки и коментари на инж. Диков по различни въпроси от историческото развитие на столицата. С изключителна грижа авторът е подбирал и подреждал източниците, които, където е необходимо, е коментирал и коригирал. Книгата крие отговори на много въпроси - и за специалистите, и за любителите.

Чест и благодарност на г-н Иван Диков за това, че издаде тази книга, като по този начин трудът на неговия брат успя да види бял свят и да достигне до експертната и по-широка публика. Жест, който по най-добрия начин обезсмъртява приноса на инж. Диков. Както беше казано на представянето - това е една книга, която ще остане. Потърсете я, заслужава си.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...