8.03.2010 г.

Нужно уточнениеКрайно време е да направим едно нужно уточнение.

Страницата "Стара София", блогът към нея, както и техните автори, нямат каквато и да било формална или неформална връзка с Община София, Общинското предприятие "Стара София" или друга институция и не ги представляват по никакъв начин. Сайтът е продукт на личните ни усилия, той се явява платформа за споделяне и популяризиране на нашите издирвания в областта на следосвобожденска София. Разбира се, в тази си роля споделя и много от целите и приоритетите на горепосочените институции.

Правим това уточнение едва сега, защото винаги сме го смятали за нещо очевидно. Стана ясно обаче, че не е така. Конкретен повод за нашата реакция е Концепцията за водещите столични музеи на Министерство на културата. В този документ за онагледяване са използвани снимки от нашата страница, под които е посочено, че архивните снимки са на ОП "Стара София". Тоест експертите от ведомството са приели, че нашата страница всъщност представлява посочената културна институция. Тъжното в случая е, че от министерството явно дълбоко не познават дейността на ОП "Стара София", което иначе имат претенцията да реформират и преструктурират. За тяхна информация, общинското предприятие от години не разполага със своя страница, което вероятно е резултат от ограниченото финансиране и липсата на сериозна политика за представяне работата на предприятието пред широката общественост.

Надяваме се с тази публикация да внесем необходимата яснота, за да не се получават недоразумения и в бъдеще.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...