23.11.2010 г.

Софийските улици през 1969 г.


Няколко строги, но пълни с живот черно-бели изгледи от София в края на 60-те години. В съзвучие с днешната мрачна сутрин, натежала над столицата. Автор на фотографиите е Стойко Кожухаров.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...