8.11.2010 г.

Нашарени улици


Готова ли е София за улична маркировка? Интересни разсъждения в списанието на Българското инженерно-архитектурно дружество, 1927 г.

Нашарени улици

В много американски градове за да се улесни движението платното на улиците е боядисано с различни цветове, които посочват на шофьорите къде да спират, в коя посока да се движат, кои места се определят за преминаване на пешеходци и пр.

Върху чистата асфалтова платформа на улиците отделните и различни бои мълчаливо и сигурно без да пречат никому командуват движението. Така е в Америка.

А у нас? Единствения град, където движението създава грижи на управлението — това е столицата, със своя непоносим прах при сухо време и със своята непроходима кал през време на дъжд. В провинциалните градове положението не е по-добро, но там движението е още слабо.

При това положение на улици и дума не може да става да следваме примера на американците. За да следваме техния пример, трябва да си направим по-рано улици чисти без прах и без кал, а после — ще ги шариме както тях с различни бои.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...