8.10.2010 г.

Новата загадка


Тази седмица загадката също е тематична. С малкото уточнение, че днес и ние не знаем верния отговор, така че от вас се иска не да отгатнете, а да помогнете да установим точното местоположение на фотографията.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...