22.10.2010 г.

Новата загадка


Стара София отстъпва място на модерна сграда. Преди повече от 70 години. Къде обаче?:)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...